Εμπορία Υλικών > Αυτοκινήτου > Σειρά F

Σειρά F


BLUE 50:

Αντηλιακή Μεμβράνη Blue 50

Visible Light Tranmission 47%

Solar Energy Rejected 42%

UV 99

Light Reflectance 10%

 

BLUE 35:

Αντηλιακή Μεμβράνη Blue 30

Visible Light Tranmission 34%

Solar Energy Rejected 52%

UV 99

Light Reflectance 11%


SILVER 65:

FS65

Visible Light Tranmission 67%

Solar Energy Rejected 34%

UV 99

Light Reflectance 12%

 

SILVER 55:

FS55

Visible Light Tranmission 57%

Solar Energy Rejected 46%

UV 99

Light Reflectance 19%

 

GREEN 35:

green 35

Visible Light Tranmission 33%

Solar Energy Rejected 52%

UV 99

Light Reflectance 9%