Εμπορία Υλικών > Αυτοκινήτου > Σειρά Ε

Σειρά Ε


E 60:

Αντηλιακή Μεμβράνη E60

Visible Light Tranmission 59%

Solar Energy Rejected 36%

UV 99

Light Reflectance 10%

 

E 50:

Αντηλιακή Μεμβράνη E50

Visible Light Tranmission 50%

Solar Energy Rejected 43%

UV 99

Light Reflectance 12%

 

E 35:

Αντηλιακή Μεμβράνη E35

Visible Light Tranmission 37%

Solar Energy Rejected 50%

UV 99

Light Reflectance 16%

 

E 21:

Αντηλιακή Μεμβράνη E20

Visible Light Tranmission 22%

Solar Energy Rejected 60%

UV 99

Light Reflectance 17%

 

E 15:

Αντηλιακή Μεμβράνη E15

Visible Light Tranmission 18%

Solar Energy Rejected 63%

UV 99

Light Reflectance 18%