Εμπορία Υλικών > Αυτοκινήτου > Σειρά G

Σειρά G


G 50:

Αντηλιακή Μεμβράνη G50

Visible Light Tranmission 38%

Solar Energy Rejected 35%

UV 99

Light Reflectance 7%

 

G 40:

Αντηλιακή Μεμβράνη G40

Visible Light Tranmission 39%

Solar Energy Rejected 36%

UV 99

Light Reflectance 6%

 

G 30:

Αντηλιακή Μεμβράνη G30

Visible Light Tranmission 31%

Solar Energy Rejected 37%

UV 99

Light Reflectance 6%


G 20:

Αντηλιακή Μεμβράνη G20

Visible Light Tranmission 18%

Solar Energy Rejected 42%

UV 99

Light Reflectance 6%


G 10:

Αντηλιακή Μεμβράνη G10

Visible Light Tranmission 10%

Solar Energy Rejected 42%

UV 99

Light Reflectance 5%