Εμπορία Υλικών > Αυτοκινήτου > Σειρά R

Σειρά R


R 50:

Αντηλιακή Μεμβράνη R50

Visible Light Tranmission 49%

Solar Energy Rejected 32%

UV 99

Light Reflectance 6%

 

R 35:

Αντηλιακή Μεμβράνη R35

Visible Light Tranmission 35%

Solar Energy Rejected 37%

UV 99

Light Reflectance 6%

 

R 20:

Αντηλιακή Μεμβράνη R20

Visible Light Tranmission 21%

Solar Energy Rejected 40%

UV 99

Light Reflectance 5%


R 15:

Αντηλιακή Μεμβράνη R15

Visible Light Tranmission 15%

Solar Energy Rejected 43%

UV 99

Light Reflectance 5%

 

R 05:

Αντηλιακή Μεμβράνη R 05

Visible Light Tranmission 7%

Solar Energy Rejected 45%

UV 99

Light Reflectance 5%