Εμπορία Υλικών > Αυτοκινήτου > Σειρά S

Σειρά S


S 45:

S45

Visible Light Tranmission 47%

Solar Energy Rejected 43%

UV 99

Light Reflectance 13%


S 40:

S40

Visible Light Tranmission 40%

Solar Energy Rejected 44%

UV 99

Light Reflectance 8%


S 35:

S35

Visible Light Tranmission 34%

Solar Energy Rejected 52%

UV 99

Light Reflectance 10%

 

S 25:

S25

Visible Light Tranmission 25%

Solar Energy Rejected 53%

UV 99

Light Reflectance 8%


S 20:

S20

Visible Light Tranmission 22%

Solar Energy Rejected 55%

UV 99

Light Reflectance 8%


S 15:

S15

Visible Light Tranmission 16%

Solar Energy Rejected 55%

UV 99

Light Reflectance 6%


S 05:

S05

Visible Light Tranmission 6%

Solar Energy Rejected 58%

UV 99

Light Reflectance 7%